Welsh Government

Ffurflen i gofrestru ar gwrs hyfforddi

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru ar gyfer cwrs hyfforddi Iechyd ac Ymchwil Gofal Cymru:

* yn dynodi maes angenrheidiol

Bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n defnyddio’r wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu er mwyn i ni berfformio’r dasg rydych chi’n darparu’r wybodaeth ar ei chyfer yn unig. Dilynwch y ddolen i’n Polisi Preifatrwydd a thicio isod i ddangos eich bod yn cytuno i ni fwrw ymlaen â’r dasg:Rydw i’n cytuno