Welsh Government

Grwpiau Cymorth Seilwaith

Mae Grwpiau Cymorth Seilwaith yn cynnig cymorth arbenigol i ymchwilwyr o fewn seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Maen nhw’n gwneud hyn trwy ddatblygu pecynnau gwaith a gweithgareddau sydd wedi’u teilwra ac sydd hefyd yn ymatebol i ofynion cymorth sefydliadau eraill Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Gall ymchwilwyr fanteisio ar gymorth i sicrhau bod technegau cysylltu data, geneteg/genomeg ac economeg iechyd o ansawdd uchel yn cefnogi eu hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru

Parc Geneteg Cymru

Banc Data Diogel ar gyfer Cysylltiadau Gwybodaeth Ddienw