Welsh Government

Gwasanaethau

Gall seilwaith Ymchwil a Datblygu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddarparu nifer o wasanaethau i gefnogi cynnydd eich astudiaeth ymchwil yn GIG Cymru:

 • Cyfeirio Cyffredinol
  Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor sydd ar gael i gwmnïau sy’n ystyried dechrau neu estyn eu gweithgareddau ymchwil a datblygu yng Nghymru.

 • Cydlynu Dichonoldeb
  Mae system ganolog a chydlynol ar waith i hwyluso asesiadau dichonoldeb dibynadwy, gan alluogi nodi safleoedd newydd yn gyflym ledled Cymru.

  Rydyn ni’n rhan o broses ddichonoldeb DU-eang. Mae dogfennaeth sy’n ymwneud â hyn i’w chael isod:

UK feasibility pilot Memorandum of Understanding 

UK feasibility pilot Standard Operating Procedure

 • Sefydlu a rheoli astudiaethau
  Mae cymorth ar gael i alluogi sefydlu astudiaethau’n effeithiol ac yn effeithiol yn y GIG a, lle bo angen, goruchwylio cyflawni’r astudiaeth.

 • Cymorth a chyngor ar bennu costau
  Mae cyngor arbenigol ar gael i gydweithwyr yn y GIG a diwydiant i gefnogi trafod telerau pennu costau’n effeithlon, a hwyluso sefydlu astudiaethau’n gyflym.

 • Cymorth a chyngor ar gontractau
  Mae cyngor arbenigol ar gael i gydweithwyr yn y GIG a diwydiant i gefnogi trafod telerau contractau’n effeithlon, a hwyluso sefydlu astudiaethau’n gyflym.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â’r tîm diwydiant yn industry-research@wales.nhs.uk