Welsh Government

Gwasanaethau

Gall seilwaith ymchwil a datblygu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddarparu nifer o wasanaethau i gefnogi cynnydd eich astudiaeth ymchwil yn GIG Cymru:

 • Cyfeirio Cyffredinol
  Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor sydd ar gael i gwmnïau sy’n ystyried dechrau neu estyn eu gweithgareddau ymchwil a datblygu yng Nghymru.
 • Cydlynu Dichonoldeb
  Mae system ganolog a chydlynol ar waith i hwyluso asesiadau dichonoldeb dibynadwy, gan alluogi nodi safleoedd newydd yn gyflym ledled Cymru.

We're currently piloting a UK wide feasibility process documentation relating to this can be found below:

UK feasibility pilot Memorandum of Understanding 

UK feasibility pilot Standard Operating Procedure

 • Cymorth a Chyngor ar Gontractau
  Mae cyngor arbenigol ar gael i gydweithwyr yn y GIG a Diwydiant i gefnogi trafod telerau contractau’n effeithlon a hwyluso sefydlu astudiaethau’n gyflym.
 • Sefydlu a Rheoli Astudiaethau
  Mae cymorth ar gael i alluogi sefydlu astudiaethau’n effeithiol ac yn effeithiol yn y GIG a, lle bo angen, goruchwylio cyflawni’r astudiaeth.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â thîm y diwydiant yn industry-research@wales.nhs.uk