Welsh Government
header

Hyfforddiant cynnwys y cyhoedd

Mae ein rhaglen hyfforddiant rhad ac am ddim yn cael ei datblygu byth a hefyd i wneud yn siŵr bod aelodau o’r cyhoedd wedi’u paratoi ar gyfer chwarae rhan mewn ymchwil.

Os oes gennych chi gwestiwn am unrhyw rai o’r cyrsiau hyn, neu os hoffech chi drafod eich anghenion hyfforddi, yna cysylltwch â’r tîm cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.


Cyflwyniad i gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil – hyfforddiant ar-lein

Byddwn ni'n gwahodd pawb sy'n cofrestru â'r gymuned gynhwysol i gwblhau’r cyflwyniad hwn ar-lein cyn dechrau unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan. Mae modd defnyddio’r cyflwyniad ar-lein hefyd fel hyfforddiant gloywi i bobl sydd wedi cofrestru'n barod yn ogystal ag ymchwilwyr.


Cliciwch ar deitlau ein cyrsiau hyfforddi craidd isod i weld dyddiadau hyfforddi sydd ar ddod:

Cynnwys y cyhoedd mewn cynllunio a chynnal ymchwil: Adeiladu partneriaethau ymchwil
Mae’r diwrnod rhyngweithiol hwn yn cynnwys trosolwg ar y cylch ymchwil a chynnwys y cyhoedd, trafodaeth ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau ac awgrymiadau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl yn effeithiol.

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil
Yn edrych ar bwrpas a chyfnodau’r broses ymchwil, gan ddatblygu cwestiwn ymchwil, trosolwg ar fethodolegau ymchwil a chynhyrchu data.

Arfer Clinigol Da 
Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer aelodau o’r cyhoedd sy’n chwarae rhan mewn cyfle ymchwil ar hyn o bryd, ac mae’n cyflwyno’r cyfreithiau, y fframweithiau a’r canllawiau sy’n rheoli’r modd o sefydlu a chynnal ymchwil glinigol ac anghlinigol.


Cyflwyniad ar foeseg ymchwil
Cyflwyniad a ddatblygwyd gan Dr Corinne Scott, uwch reolwr y gwasanaeth moeseg yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, i helpu aelodau o’r cyhoedd ddeall moeseg ymchwil a phwyllgorau moeseg, a moeseg o ran rôl cynnwys y cyhoedd.


Adnoddau hyfforddiant allanol

FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau y mae sefydliadau diwylliannol a phrifysgolion blaenllaw ledled y byd yn eu rhedeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn rhad ac am ddim i’w cwblhau.

Mae cyrsiau yn y gorffennol o fewn y categori Iechyd a Seicoleg wedi cynnwys pynciau ymchwil.

I gael mwy o wybodaeth ac i bori eu rhestr o gyrsiau, ewch i wefan FutureLearn. (Nid yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gyfrifol am y cynnwys yn y cyrsiau hyn, a ddarperir gan sefydliadau allanol.)