Welsh Government
header

Hyfforddiant i aelodau’r rhwydwaith

Mae ein rhaglen hyfforddiant rhad ac am ddim yn cael ei datblygu byth a hefyd i wneud yn siŵr bod aelodau’r Rhwydwaith wedi’u paratoi ar gyfer chwarae rhan mewn ymchwil.

Cliciwch ar deitlau ein pedwar diwrnod hyfforddi craidd isod i weld dyddiadau hyfforddi sydd ar ddod.

Os oes gennych chi gwestiwn am unrhyw rai o’r cyrsiau hyn, neu os hoffech chi drafod eich anghenion hyfforddi, yna cysylltwch â’r Tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Cyflwyniad i Gynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil – hyfforddiant ar-lein. Rydyn ni wrthi'n diweddaru'r hyfforddiant hwn. 
Bydd gofyn i bob aelod newydd o’r Rhwydwaith gwblhau’r cyflwyniad hwn ar-lein cyn dechrau unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan. Mae modd defnyddio’r cyflwyniad ar-lein hefyd fel hyfforddiant gloywi i aelodau presennol o’r Rhwydwaith yn ogystal ag ymchwilwyr.

Cynnwys y cyhoedd mewn cynllunio a chynnal ymchwil: Adeiladu partneriaethau ymchwil
Mae’r diwrnod rhyngweithiol hwn yn cynnwys trosolwg ar y cylch ymchwil a chynnwys y cyhoedd, trafodaeth ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau ac awgrymiadau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl yn effeithiol.

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil
Yn edrych ar bwrpas a chyfnodau’r broses ymchwil, gan ddatblygu cwestiwn ymchwil, trosolwg ar fethodolegau ymchwil a chynhyrchu data.

Arfer Clinigol Da 
Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer aelodau’r Rhwydwaith sy’n chwarae rhan mewn cyfle ymchwil ar hyn o bryd, ac mae’n cyflwyno’r cyfreithiau, y fframweithiau a’r canllawiau sy’n rheoli’r modd o sefydlu a chynnal ymchwil glinigol ac anghlinigol.

Adnoddau hyfforddiant allanol

FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau y mae sefydliadau diwylliannol a phrifysgolion blaenllaw ledled y byd yn eu rhedeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn rhad ac am ddim i’w cwblhau.

Mae cyrsiau yn y gorffennol o fewn y categori Iechyd a Seicoleg wedi cynnwys pynciau ymchwil.

I gael mwy o wybodaeth ac i bori eu rhestr o gyrsiau, ewch i wefan FutureLearn. (Nid yw Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n gyfrifol am y cynnwys yn y cyrsiau hyn, a ddarperir gan sefydliadau allanol.)