Welsh Government

Hysbysfwrdd

Filter
sample
Wales Gene Park 4th annual rare disease patient network meeting
Save the date: 18 October 2018
sample
Eisiau deall mwy am foeseg ymchwil?
Cael gwybod mwy am foeseg ymchwil a moeseg o ran rôl cynnwys y cyhoedd
sample
Wales Kidney Unit Annual General Meeting
Save the date: 28 November 2018
sample
Take part in a research project
Assessing language development in Welsh-English bilingual children with and without Down syndrome
sample
Priority II: prioritising retention in randomised trials
Share your views in the second survey
sample
Have you experienced malnutrition?
Share your opinions on what questions should be answered by research
sample
NCMH PÂR involvement opportunity
Join an advisory board group to support the development of a research project
sample
Improving outcomes for patients, focusing on efficiency
Take part in a survey which aims to find ways to improve patients' experience of cancer care
sample
Understanding how much cancer patients know about thrombosis: patient survey
Take part in an international survey which is being piloted in the UK
sample
Lansiad 'ENRICH Cymru' Gogledd Cymru
Digwyddiad Rhwydwaith Galluogi Ymchwil mewn Cartrefi Gofal
sample
Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil
Darllen am y safonau a lawrlwytho copi
sample
Parkinson’s UK Research Roadshow Cardiff
Providing information on how involvement in research could help move towards better treatments and beyond
sample
New public involvement team turns one!
Celebrating the last year and looking forward to what the next 12 months bring
sample
Y datblygiadau diweddaraf ym maes cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd
Mae enw Rhwydwaith Cynnwys Pobl yn newid
sample
Take part in a Swansea University Data Science Department survey
Your opinions are needed on involvement, communication and engagement methods
sample
Guidance for Researchers: Feedback
Keeping members of the public involved in research informed and acknowledged
sample
Hoffech chi gymryd rhan mewn ymchwil strôc?
Atal, trin a lleihau effaith gwanychol strôc yng Nghymru
sample
Ydych chi wedi bod â phroblem iechyd meddwl?
Llenwch holiadur am eich profiadau ar gyfer yr astudiaeth 'Dod o hyd i ffordd ymlaen ar gyfer iechyd meddwl'
sample
What are core outcome sets?
The COMET Initiative lauches its whiteboard animation video on core outcome sets
sample
Wales Research Ethics Committee 6 vacancy
Apply to become a Lay Member with Wales REC 6
sample
Cynnwys Pobl o Bwys Gwanwyn 2018
Darllen y rhifyn diweddaraf o'n cylchlythyr sy'n cynnwys Y Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)