Welsh Government

Hysbysfwrdd

Filter
sample
Gwahoddiad i ddigwyddiad deiliaid diddordeb astudiaeth PERCH
Gwahoddiad i ddigwyddiad deiliaid diddordeb astudiaeth PERCH
sample
A oes gennych ddiddordeb mewn dadl foesegol? A oes gennych ddiddordeb mewn ymchwil iechyd?
Fel un o aelodau’r Pwyllgor Moeseg Ymchwil byddwch yn adolygu ceisiadau ymchwil iechyd er mwyn sicrhau diogelwch a lles y rhai sy’n cymryd rhan mewn ymchwil a’r cyhoedd.
sample
Item of interest: join a new community choir that will be part of a new TV series
Item of interest: join a new community choir that will be part of a new TV series
sample
Cyfle i gymryd rhan: Archwilio llesiant gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth yng Nghymru
Cyfle i gymryd rhan: Archwilio llesiant gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth yng Nghymru
sample
ENRICH CYMRU CYNHADLEDD 2019 (Bangor)
ENRICH CYMRU CYNHADLEDD 2019 (Bangor)
sample
Fforwm CADR / Byw'n Dda Heneiddio’n Dda
Fforwm CADR / Byw'n Dda Heneiddio’n Dda
sample
Seminar: A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?
Seminar: A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?
sample
Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR) cynhadledd
Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR) cynhadledd
sample
Public Health Wales survey on early years
Public Health Wales survey on early years
sample
Oriel Science Cafe
Oriel Science Cafe - National Waterfront Museum Swansea
sample
Arolwg Pobl Ifanc Mind
Arolwg Pobl Ifanc Mind
sample
Arolwg Iechyd Meddwl Mawr Mind
Arolwg Iechyd Meddwl Mawr Mind
sample
5ed Gyfarfod Blynyddol Rhwydwaith Cleifion Clefydau Anghyffredin
5ed Gyfarfod Blynyddol Rhwydwaith Cleifion Clefydau Anghyffredin
sample
Ymgynghoriad yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) ynglŷn â chynnwys cleifion a’r cyhoedd
Ymgynghoriad yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) ynglŷn â chynnwys cleifion a’r cyhoedd
sample
Arolwg o fy mhrofiad o ganser
Arolwg o fy mhrofiad o ganser
sample
Cyfle allanol: Anghenion siaradwyr Cymraeg hŷn mewn gofal - bwyllgor llywio
Mae’r Canolfan am Heneiddio Arloesol, trwy noddiant Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru,  yn ymchwilio profiadau siaradwyr Cymraeg hŷn o gofal. Rydyn ni'n chwilio am aelodau i fod yn rhan o bwyllgor llywio i dywysu, cynghori, cefnogi ac arolygu'r ymchwil.​
sample
Beth am helpu i lunio ymchwil canser yng Nghymru?
Beth am helpu i lunio ymchwil canser yng Nghymru?
sample
Cyfle i chwarae rhan: cwblhau holiadur i helpu Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie
Cyfle i chwarae rhan: cwblhau holiadur i helpu Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie
sample
Get involved in CADR's research
Get involved in CADR's research
sample
Participation opportunity: Age 65+ and using social media
Researchers at Northumbria University and Swansea University are carrying out a study entitled “Understanding the experiences of older adults using technology to stay connected”.  This study aims to explore experiences of using technology (including social media) to connect with others.
sample
Participation opportunity: Wellbeing research at Swansea University
Swansea University are looking for participants aged 50+ to find about what they think about care and support being focused on well-being.