Welsh Government

Beth am helpu i lunio ymchwil canser yng Nghymru?


Gallwch chi rannu’ch barn ar strategaeth ganser i Gymru y mae Canolfan Ymchwil Canser Cymru, Cynghrair Canser Cymru a Rhwydwaith Canser Cymru’n ei datblygu.

Gallwch chi fynychu un o’u digwyddiadau ymgynghori ar:

10 Medi 2019 – 13:00 – 15:00 Aberystwyth, Theatr Arad Goch

Am fwy o wybodaeth ewch i'r dudalen ddigwyddiadau (eventbrite)

Back