Welsh Government

Cardiff University School of Medicine - Why get involved in Research? film

Mae’r ffilm hon, sydd ar gyfer ymchwilwyr, yn dwyn sylw at fuddion di-rif cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil. Mae’n disgrifio ffyrdd posibl o gynnwys y cyhoedd yn y cylch ymchwil ac yn cyfeirio ymchwilwyr yn effeithiol at y cymorth, y cyfarwyddyd a’r adnoddau sydd ar gael yng Nghymru.

Cynhyrchwyd y ffilmiau hyn gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd gyda chymorth dyfarniad o Gronfa ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome. Rydyn ni’n ymddiheuro nad ydy’r ffilm hon ar gael yn y Gymraeg.

 

Back