Welsh Government

Cofrestru i gymryd rhan

Diolch am eich diddordeb yn y gymuned gynhwysol. I gael gwybod mwy am gymryd rhan mewn ymchwil, cliciwch yma.

A fyddech cystal â darllen y daflen wybodaeth (pdf) cyn llenwi’r ffurflen gofrestru. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â chofrestru neu unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen, yna cysylltwch â ni ar 02920 230457 neu drwy e-bost cynnwys-ymchwil@wales.nhs.uk  


Monitro amrywiaeth

Er mwyn deall ystyr amrywiaeth, cyfeiriwch at ddiffiniad INVOLVE yma. Fe fydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n defnyddio’r wybodaeth y byddwch chi’n ei darparu i ddangos pa mor adlewyrchol yw’r gymuned cynnwys y cyhoedd o’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Fe fydd monitro’n helpu i nodi unrhyw rwystrau sy’n atal hyn.


1
2

E-bost ydy’r ffordd sy’n well gennym ni gysylltu. Os ydych chi eisiau i ni gyfathrebu â chi trwy unrhyw sianeli eraill, yna cysylltwch â ni