Welsh Government

Lanlwytho data recriwtio

Mae gofyn i bob un o’r astudiaethau ar Bortffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol lanlwytho’u gweithgarwch recriwtio i’r System Ganolog Rheoli Portffolios bob mis.

Pam fod angen cofnodi gweithgarwch recriwtio?

Mae cofrestru ar y Portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ganolog i ddyrannu Cyllid ar Sail Gweithgareddau ac i sicrhau costau cymorth GIG ar gyfer astudiaethau.

Cyfrifir hyn a’i ddyrannu ar sail gweithgarwch recriwtio’r GIG sydd wedi’i lanlwytho i’r System Ganolog Rheoli Portffolios ar gyfer pob astudiaeth Portffolio.

Sut ydych chi’n lanlwytho gweithgarwch recriwtio i’r System Ganolog Rheoli Portffolios?

Cyn y gallwch chi lanlwytho data recriwtio i astudiaeth, fe fydd angen cyfrif defnyddiwr y System Ganolog Rheoli Portffolios arnoch chi. Caiff y Prif Ymchwilydd, Cydlynydd yr Astudiaeth a Chydlynydd y Gweithgarwch Ymchwil (fel a nodwyd ar ffurflen gofrestru’r astudiaeth) eu cofrestru â’r hawliau mynediad i’r astudiaeth.

Mae pob rôl yn nhîm yr astudiaeth (o fewn y System Ganolog Rheoli Portffolios) yn gallu lanlwytho data recriwtio, ond Cydlynydd y Gweithgarwch Ymchwil sy’n gyfrifol yn gyffredinol am y data recriwtio sy’n cael eu lanlwytho.

Yna, fe fydd angen cwblhau templed data recriwtio a’i lanlwytho i’r System Ganolog Rheoli Portffolios bob mis.

Adnoddau defnyddiol

Canllaw defnyddiwr System Ganolog Rheoli Portffolios

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau neu os oes gennych chi gwestiwn, yna cysylltwch â portfolio@wales.nhs.uk