Welsh Government

Datblygu protocol

Mae’r protocol yn disgrifio’r astudiaeth ymchwil yn fanwl. Dyma’r cyfeiriadur hanfodol i adolygwyr a rheoleiddwyr a bydd timau ymchwil yn ei ddefnyddio fel llawlyfr ar gyfer cynnal, monitro a gwerthuso’r astudiaeth.

Allwedd

Cynnwys y cyhoedd

Hyfforddiant ar gael

Cymorth Y&D GIG

Cymorth arall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Datblygu’r protocol
Gweld mwy
Asesu dichonoldeb astudiaeth
Gweld mwy
Clustnodi noddwr i’r ymchwil
Gweld mwy
Cael adolygiad gan gymheiriaid
Gweld mwy