Welsh Government

Cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Mae cynnwys y cyhoedd yn golygu mwy na phobl yn bod yn destun ymchwil; mae hefyd yn golygu pobl yn gweithio gydag ymchwilwyr i gynllunio, rheoli, cyflawni a chyflwyno ymchwil.

Rydyn ni o’r farn bod cynnwys y cyhoedd yn gwneud ymchwil yn fwy perthnasol, yn fwy dibynadwy ac yn fwy tebygol o newid arfer.

Mae yna ragor o wybodaeth yn cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil.

Os ydych chi’n ymchwilydd sy’n gweithio ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

  • eich helpu i ddod o hyd i aelodau’r cyhoedd i’w cynnwys yn eich astudiaeth ymchwil trwy gymuned cynnwys y cyhoedd. Mae gan y gymuned fwy na 150 o aelodau ar hyn o bryd, ag amrywiaeth eang o ddiddordebau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol;
  • rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd ichi ar sut i gynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil.

Diffiniadau o gynnwys, ymgysylltu a chyfranogiad

Cynnwys
Pan mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu cynnwys yn weithredol mewn prosiectau ymchwil a chyda sefydliadau ymchwil. Mae’r ymchwil yn cael ei gwneud gyda neu gan aelodau o’r cyhoedd, er enghraifft, yn adolygu gwybodaeth a roddir i gleifion am ymchwil.

Ymgysylltu
Pan mae gwybodaeth am ymchwil yn cael ei darparu a’i rhannu, er enghraifft, mewn cynhadledd ymchwil.

Cyfranogiad
Pan mae pobl yn cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil, er enghraifft trwy roi sampl gwaed neu gwblhau holiadur.

Sut i fanteisio ar gymorth

I gael gwybod mwy am gynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil neu i drafod eich gofynion, cysylltwch â’r Tîm Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: 02920 230457 / research-involvement@wales.nhs.uk

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi cynhyrchu ffilm ar gyfer ymchwilwyr sy’n dwyn sylw at rai o’r buddion niferus o gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil. Mae’n disgrifio ffyrdd posibl o gynnwys y cyhoedd yn y cylch ymchwil ac yn cyfeirio ymchwilwyr yn effeithiol at y cymorth, y cyfarwyddyd a’r adnoddau sydd ar gael yng Nghymru – gwyliwch y ffilm Public Involvement in Research.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil, mae yna wybodaeth am gofrestru â'r gymuned gynhwysol yn ein  hadran y Cyhoedd.  Mae 270 o bobl wedi cofrestru â’r gymuned ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cael eu cefnogi i gymryd rhan a chysylltir yn rheolaidd â nhw ynglŷn â chyfleoedd i gymryd rhan.

Os oes angen copïau caled o’r safonau neu grynodeb printiedig, yna cysylltwch â’r tîm research-involvement@wales.nhs.uk.

Mae’n bosibl y bydd yr adnoddau cynnwys y cyhoedd a ganlyn yn ddefnyddiol ichi:

Yn ôl