Welsh Government

Cyllid ac ariannu

Gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth yma am amcangyfrif costau astudiaeth yn fanwl gywir, dod o hyd i gyllid a chydweithio â’r diwydiant.

Allwedd

Cynnwys y cyhoedd

Hyfforddiant ar gael

Cymorth Y&D GIG

Cymorth arall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Pennu costau astudiaeth
Gweld mwy
Cyflwyno ceisiadau am grant i gyllido ymchwil
Gweld mwy
Mae angen gwneud trefniadau ar gyfer Costau Cymorth y GIG a Chostau Ychwanegol Triniaethau’r GIG.
Gweld mwy
Cynllun cyllido Practis Cyffredinol
Gweld mwy