Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Welsh innovation changing the future of healthcare research

Welsh innovation changing the future of healthcare research

13 Gorffennaf

Ever faster advances in technology have transformed every aspect of our lives in the 70 years since the NHS was born, none more so than in the NHS itself.

Wales plays leading role in one of the world’s biggest cancer trials

Wales plays leading role in one of the world’s biggest cancer trials

12 Gorffennaf

The STAMPEDE cancer trial has recruited its 10,000th patient, and has been responsible for improving the lives of hundreds of prostate cancer patients in Wales.

Mae cymdeithasu gyda ffrindiau’n allweddol wrth fynd i’r afael ag anweithgarwch ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

Mae cymdeithasu gyda ffrindiau’n allweddol wrth fynd i’r afael ag anweithgarwch ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

12 Gorffennaf

Dengys ymchwil newydd ar ddisymudedd pobl ifanc yn eu harddegau a gynhaliwyd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe bod pobl ifanc yn fwy tebygol o wneud ymarfer corff sy’n hwyliog ac y gellir ei wneud gyda ffrindiau.

Rôl Cymru yn y chwyldro genomig

Rôl Cymru yn y chwyldro genomig

12 Gorffennaf

Wrth i’r GIG ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed, rydyn ni’n edrych ar rôl arloesol Cymru yn y math hwn o ‘feddygaeth fanwl’ - a beth y gallai hyn ei olygu i ni i gyd yn dyfodol.

Sut y mae ymchwilwyr yng Nghymru’n edrych y tu hwnt i’r cwpwrdd ffisig i wella bywydau’r rheini sy’n byw â dementia

Sut y mae ymchwilwyr yng Nghymru’n edrych y tu hwnt i’r cwpwrdd ffisig i wella bywydau’r rheini sy’n byw â dementia

11 Gorffennaf

Wrth i nifer y bobl dros 65 oed gynyddu yng Nghymru’n gynt nag yn unman arall yn y DU, mae ymchwil yn ymateb i’r her i helpu i sicrhau llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol da adeg ymddeoliad a thu hwnt.

Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil data sy’n trawsnewid iechyd a gofal

Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil data sy’n trawsnewid iechyd a gofal

10 Gorffennaf

Mae Cymru yn rheng flaen ymdrechion i ddefnyddio data iechyd mewn ymchwil er mwyn symud pethau ymlaen ar gyfer ein hiechyd a’n gofal. Wrth galon hyn oll mae ein canolfan iechyd o’r radd flaenaf, sy’n gonglfaen i ymdrechion ymchwil data iechyd ledled y DU.