Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Swydd wag: Pen Ymchwilydd Arweiniol (Cymru) – Treialon Brechlyn COVID-19

Swydd wag: Pen Ymchwilydd Arweiniol (Cymru) – Treialon Brechlyn COVID-19

7 Awst

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n edrych am Ben Ymchwilydd profiadol i fod yn Ben Ymchwilydd Arweiniol (gyda chefnogaeth cydymchwilwyr) ar gyfer yr holl dreialon Iechyd Cyhoeddus Brys sy’n ymchwilio i frechlyn COVID-19 yng Nghymru.

Job vacancy: Research coordinator

Job vacancy: Research coordinator

3 Awst

The post-holder will help to coordinate the Gambling Research, Evaluation and Treatment (GREAT) Network Wales, which is funded by Welsh Government through Health and Care Research Wales. 

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Sut allwn ni ddarparu cefnogaeth a gofal cynaliadwy orau i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?

30 Gorffennaf

Beth am gymryd rhan mewn arolwg i helpu i benderfynu ar y cwestiynau pwysicaf ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol a fydd yn helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus?

Ei Roi Ar Goedd

Ei Roi Ar Goedd – strategaeth newydd yn nodi newid sylweddol mewn sicrhau bod darganfyddiadau ymchwil iechyd ar gael i’r cyhoedd

30 Gorffennaf

Mae’r Awdurdod Ymchwil Iechyd heddiw (30 Gorffennaf) yn lansio strategaeth newydd i sicrhau bod gwybodaeth am bob ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol – gan gynnwys ymchwil COVID-19 – yn cael ei rhoi ar goedd er budd cleifion, ymchwilwyr a llunwyr polisi.

Would you like to be involved with helping ensure the safety and wellbeing of research participants?

A fyddech chi’n hoffi chwarae rhan mewn helpu i sicrhau diogelwch a llesiant y rheini sy’n cymryd rhan mewn ymchwil?

29 Gorffennaf

Os ydych chi’n frwd dros ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, yn gallu dadansoddi materion cymhleth, bod yn wrthrychol eich safbwynt a dweud eich barn, yna fe allai gwirfoddoli i ddod yn aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil fod yn gyfle perffaith i chi – mae unrhyw un yn gallu chwarae rhan.

We’re recruiting Research Ethic Committee Members!

Rydyn ni’n recriwtio Aelodau o Bwyllgorau Moeseg Ymchwil

29 Gorffennaf

Rydyn ni’n edrych am aelodau sy’n arbenigwyr i ddod yn rhan o Bwyllgorau Moeseg Ymchwil (REC) yng Nghymru. Os ydych chi’n frwd dros ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, yn gallu dadansoddi materion cymhleth, bod yn wrthrychol eich safbwynt a dweud eich barn, yna fe allai gwirfoddoli i ddod yn aelod o REC fod yn gyfle perffaith i chi. Fel rhan o’r pwyllgor, fe fyddwch chi’n adolygu ceisiadau ymchwil iechyd i sicrhau diogelwch a llesiant y rheini sy’n cymryd rhan mewn ymchwil a’r cyhoedd.