Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Ymchwil er budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB) Cymru a'r Cynllun Cyllid Ymchwil: Grant Cymdeithasol Cymru bellach yn fyw

Ymchwil er budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB) Cymru a'r Cynllun Cyllid Ymchwil: Grant Cymdeithasol Cymru bellach yn fyw

18 Medi

Mae'n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi y bydd galwadau newydd am geisiadau i'r cynllun Ymchwil er budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB) Cymru a'r Cynllun Cyllid Ymchwil: Grant Cymdeithasol Cymru bellach yn fyw

A oes gennych ddiddordeb mewn dadl foesegol? A oes gennych ddiddordeb mewn ymchwil iechyd?

A oes gennych ddiddordeb mewn dadl foesegol? A oes gennych ddiddordeb mewn ymchwil iechyd?

17 Medi

Fel un o aelodau’r Pwyllgor Moeseg Ymchwil byddwch yn adolygu ceisiadau ymchwil iechyd er mwyn sicrhau diogelwch a lles y rhai sy’n cymryd rhan mewn ymchwil a’r cyhoedd.

Dwy alwad newydd am geisiadau cyllid yn mynd yn fyw ar 18 Medi 2019

Dwy alwad newydd am geisiadau cyllid yn mynd yn fyw ar 18 Medi 2019

13 Medi

Mae'n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi y bydd galwadau newydd am geisiadau i'r cynllun Ymchwil er budd Cleifion a'r Cyhoedd (RfPPB) Cymru a'r Cynllun Cyllid Ymchwil: Grant Cymdeithasol Cymru yn lansio ar 18 Medi 2019.

Partneriaeth Ymchwil Atal y DU (UKPRP) – ail alwad i wneud cais am gynigion bellach ar agor

Partneriaeth Ymchwil Atal y DU (UKPRP) – ail alwad i wneud cais am gynigion bellach ar agor

13 Medi

Mae Partneriaeth Ymchwil Atal y DU (UKPRP), sy’n cynnwys amrywiaeth o gynghorau ymchwil, elusennau a chyllidwyr y llywodraeth gan gynnwys Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi agor yr ail alwad am ddyfarniadau ar gyfer Consortia a Rhwydweithiau newydd.

Job vacancy: Research nurse / senior research nurse

Job vacancy: Research nurse / senior research nurse

9 Medi

An exciting opportunity has arisen to join the Centre for Trials Research (CTR) at Cardiff University as a research / senior research nurse.

Mae cylch 2019 ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil y GIG, sef y Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn ffurfiol, nawr ar agor.

Mae cylch 2019 ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil y GIG, sef y Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol yn ffurfiol, nawr ar agor.

5 Medi

Mae’r cynllun ar agor i staff GIG Cymru, neu staff wedi’u contractio i GIG Cymru (fel meddygon, deintyddion, nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, a gwyddonwyr clinigol) mewn gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gofal yn y gymuned neu iechyd cyhoeddus