Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Mynychu gweithdy a helpu i osod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol

Mynychu gweithdy a helpu i osod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol

23 Gorffennaf

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru eisiau’ch help chi i nodi blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol a chefnogaeth i bobl 65 oed neu hŷn.

Dweud eich dweud ynglŷn â strôc

Dweud eich dweud ynglŷn â strôc

20 Gorffennaf

Mae’r Bartneriaeth Gosod Blaenoriaethau ar gyfrer Strôc yn gofyn i bobl y mae strôc wedi effeithio arnyn nhw, gan gynnwys ffrindiau agos a theulu sy’n cefnogi’r rheini sydd wedi goroesi ar ôl strôc, a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n gweithio ym maes strôc, am y cwestiynau diateb sydd bwysicaf iddyn nhw ar gyfer ymchwil strôc.

 Gwasanaeth GIG newydd yn galluogi pobl i gofrestru fel bod modd cysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19

Gwasanaeth GIG newydd yn galluogi pobl i gofrestru fel bod modd cysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19

20 Gorffennaf

Mae gwasanaeth GIG newydd wedi’i lansio heddiw (20 Gorffennaf), i helpu pobl ledled y DU i gofrestru am wybodaeth ynglŷn â’r treialon brechlyn COVID-19 newydd.

Swydd wag: Nyrs ymgynghorol dementia

Swydd wag: Nyrs ymgynghorol dementia

15 Gorffennaf

Mae cyfle wedi codi ar gyfer Nyrs Ymgynghorol Dementia yn Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Swydd wag - Uwch Reolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Swydd wag - Uwch Reolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

13 Gorffennaf

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Reolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ymuno â’n tîm cyfathrebu, ymgysylltu a chyfranogi yn y Gwasanaeth Cymorth a Chyflenwi.

Join our communications, engagement and involvement team

Ymunwch â'n tîm cyfathrebu, ymgysylltu a chyfranogi

9 Gorffennaf

Mae tri chyfle cyffrous llawn amser wedi codi i ymuno â’n tîm cyfathrebu, ymgysylltu a chyfranogi yn y Gwasanaeth Cymorth a Chyflenwi.