Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Swydd wag: Swyddog Contractau Ymchwil

Swydd wag: swyddog contractau ymchwil

22 Gorffennaf

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Chanolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fel swyddog contractau ymchwil. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg gwasanaeth cyngor ar gontractau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o ddydd i ddydd. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddatblygu a’i roi ar waith mewn partneriaeth â’r rheolwr contractau ymchwil.

 

Dosbarth meistr AcoRD

Dosbarth meistr AcoRD, Fforwm Y&D GIG ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

19 Gorffennaf

Ar y cyd â grŵp dysgu a datblygu Fforwm Y&D GIG, mae’n bleser gennym ni roi gwybod am ddosbarth meistr undydd ar bennu costau ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (AcoRD).

Swydd wag: gweinyddwr ymgysylltu ag ymchwil

Swydd wag: gweinyddwr ymgysylltu ag ymchwil

17 Gorffennaf

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Chanolfan Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fel gweinyddwr ymgysylltu ag ymchwil. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr i’r clwstwr ymgysylltu ag ymchwil, yn ogystal â rhoi help llaw i swyddogaethau a gwasanaethau eraill yn y Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi yn ôl y galw. 

Arweinwyr arbenigeddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Arweinwyr arbenigeddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

16 Gorffennaf

Mae arweinwyr arbenigeddau yng Nghymru’n darparu cymorth strategol pwysig fel rhan o Wasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac maen nhw’n cyfrannu at y map o 30 maes therapiwtig y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR). 

Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n noddi gwobr i gydnabod gwaith cyflenwi ymchwil eithriadol

15 Gorffennaf

Mae’n falch gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru bod yn un o noddwyr allweddol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru 2019.

Gallai prawf gwaed trwy bigiad bys leihau’r defnydd o wrthfiotigau ymhlith pobl â chlefyd cronig yr ysgyfaint

Gallai prawf gwaed trwy bigiad bys leihau’r defnydd o wrthfiotigau ymhlith pobl â chlefyd cronig yr ysgyfaint

15 Gorffennaf

Mae astudiaeth newydd, sy’n cynnwys ymchwilwyr o’r Ganolfan Ymchwil Treialon a Chanolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME Cymru), wedi darganfod y gallai defnyddio prawf gwaed syml trwy bigiad bys mewn meddygfa meddygon teulu atal rhagnodi gwrthfiotigau’n ddiangen i bobl â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).