Welsh Government
A allech chi ennill gwobr yng Ngwobrau Arloesi MediWales?

A allech chi ennill gwobr yng Ngwobrau Arloesi MediWales?

22 Awst 2018

Rhowch gais i mewn nawr i gael cyfle i ennill gwobr Rhagoriaeth Ymchwil yn y GIG, sydd wedi’i noddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn nhrydydd ar ddeg cyfarfod blynyddol Gwobrau Arloesi MediWales ar 4 Rhagfyr 2018.

Mae’r wobr hon ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y GIG sydd wedi cyflawni prosiect ymchwil drosiadol, gyda ffocws penodol ar ymchwil gymhwysol ac iechyd y cyhoedd sydd wedi cael effaith bositif ar iechyd, llesiant neu ffyniant pobl Cymru.

Ochr yn ochr â’r wobr y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei noddi, fe fydd y digwyddiad yn cyflwyno sawl gwobr ar draws categorïau’r byd diwydiannol a’r GIG, gan gynnig llwyfan i nodi cyflawniadau rhagorol yn y sector gwyddor bywyd yng Nghymru, gan gynnwys:

Categorïau gwobrau’r byd diwydiannol

  • Arloesi
  • Busnes newydd
  • Partneriaeth â’r GIG
  • Allforio
  • Cyflawniad eithriadol

Categorïau gwobrau’r GIG

  • GIG Cymru’n cydweithio â’r byd diwydiannol
  • Rhaglen effeithlonrwydd drwy dechnoleg – gwobr effaith uchel
  • Arloesi o fewn GIG Cymru
  • Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil yn y GIG

Mae dros 300 o bwysigion a gwesteion yn dod ynghyd ar gyfer y noson wobrwyo i ddathlu cyflawniadau cymunedau gwyddor bywyd, technoleg iechyd a’r GIG. Eleni, fe fydd y digwyddiad yn mynd rhagddo yn Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd.

Meddai Carys Thomas, cyd-Gyfarwyddwr Interim Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “I gydnabod y gwaith ymchwil rhagorol sy’n mynd rhagddo bob dydd i wella bywydau cleifion yng Nghymru, mae’n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fod yn Bartner Gwobrau ar gyfer y wobr am ‘Ragoriaeth Ymchwil yn y GIG’.

“Rydyn ni’n annog pawb yn y GIG sy’n cymryd rhan mewn ymchwil sy’n ymwneud â’r cyhoedd i wneud cais, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn llawer o geisiadau rhagorol.”

Mae ceisiadau ar gyfer pob un o wobrau MediWales ar agor nawr!

I roi cynnig ar wobr Rhagoriaeth Ymchwil yn y GIG, anfonwch eich ffurflen gais, wedi’i llenwi, at Isabelle Ford. Fe allwch chi gysylltu ag Isabelle hefyd i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am unrhyw rai o’r gwobrau eraill. 

5 Hydref 2018 ydy’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma.