Welsh Government
Adroddiad Blynyddol sy’n rhoi sylw i ‘weithio mewn partneriaeth a chydweithredu helaeth’

Adroddiad Blynyddol sy’n rhoi sylw i ‘weithio mewn partneriaeth a chydweithredu helaeth’

4 Hydref 2019

Mae gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu’n gyrru Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru tuag at ei weledigaeth, sef Cymru sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ragorol.

Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2018-19, a lansiwyd ar 3 Hydref, yn rhoi sylw i rai o’r partneriaethau a’r cydweithrediadau cryf sydd wedi arwain at lawer o’n cyflawniadau, ac a fydd hefyd yn hanfodol i adeiladu sylfeini cryf ar gyfer y dyfodol.

Meddai Carys Thomas a Michael Bowdery, cyd-gyfarwyddwyr interim Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn gynhyrchiol arall i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, fel y mae’r cynnwys yn yr adroddiad hwn yn ei ddangos yn helaeth. Wrth i ni nesáu at gyfnod newydd, a chroesawu ein Cyfarwyddwr newydd, yr Athro Kieran Walshe, efallai ei bod hi’n briodol myfyrio ynglŷn â’r gwaith mewn partneriaeth a’r cydweithredu helaeth sy’n mynd rhagddo ar draws holl weithgareddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac sy’n gwneud llawer o’n cyflwyniadau’n bosibl.

“Boed ar lefel ryngwladol, lefel y DU neu lefel Cymru – a boed yn rhwydweithio, yn cydlynu, yn cydweithio neu’n cydweithredu – mae’n hanfodol gweithio mewn partneriaeth os ydyn ni am weithio ar ein gorau, a bydd hyn yn parhau i fod yn allweddol dan arweinyddiaeth Kieran wrth i ni ddatblygu strategaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf.”

Ychwanegodd yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr newydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

“Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod sylfeini gwych wedi’u gosod ar gyfer ymchwil iechyd a gofal, a bod rhywfaint o seilwaith allweddol ar waith – diolch i’r rheini yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill sydd wedi gwneud i hyn ddigwydd.”

Darllenwch Adroddiad Blynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018-19 ar issuu neu lawrlwythwch y fersiwn pdf.

Gallwch chi hefyd ddarllen y ffeithlun sy’n rhoi ciplun o’r Adroddiad Blynyddol i gael trosolwg cyflym o uchafbwyntiau’r adroddiad.