Welsh Government
Pob un o’r enillwyr o gynhadledd 2017 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Pob un o’r enillwyr o gynhadledd 2017 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

13 Hydref 2017

Yng Nghynhadledd 2017 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yr wythnos diwethaf, cafwyd cipolwg ar y gwaith pwysig a dylanwadol sy’n mynd rhagddo ar draws y seilwaith. Fe ddenodd dyfarniadau’r digwyddiad ddwsinau o gynigion o ansawdd uchel a bu’n rhaid i’r beirniaid wneud rhai penderfyniadau anodd wrth ddewis yr enillwyr.

Dyfarniad Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd

Public Involvement Achievement Award

CASCADE a gipiodd Ddyfarniad Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd am ei brosiect Lleisiau CASCADE. Gwnaeth y ffordd roedd y tîm ymchwil (yn y llun) yn dangos sut y mae cynnwys y cyhoedd wedi effeithio’n bositif ar yr ymchwil, a hefyd ar yr aelodau o’r cyhoedd eu hunain, gryn argraff ar y beirniaid.

Roedd canmoliaeth hefyd i:

Biobancio er budd y cyhoedd, gan y cyhoedd, gan Libby Batt o Ganolfan Ymchwil Canser Cymru

Astudiaeth Teuluoedd STAR, gan Denitza Williams o Ganolfan PRIME Cymru.

Dyfarniad Effaith

Impact Award

Llyfryn gwybodaeth ‘When should I worry?’ o waith Dr Nick Francis yng Nghanolfan PRIME Cymru oedd yn fuddugol am y Dyfarniad Effaith. Gwnaeth ansawdd a nifer y cynigion argraff ar y beirniaid ond roedden nhw’n unfrydol eu penderfyniad. Yn y llun mae Dr Nick Francis a Rheolwr Gweithrediadau a Chyfathrebu Canolfan PRIME, Angela Watkins. Gellir gweld fideo fer o Dr Francis yn esbonio sail y llyfryn yma.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Photography Competition winner 2017

Y llun ‘Behind the Square Window’ gan Moira Morgan (yn y llun gyda’i ffotograff buddugol) o Uned Ymchwil Diabetes Cymru a enillodd y gystadleuaeth ffotograffiaeth.

Roedd canmoliaeth hefyd i:

Air Dough Cells

‘Air dough cells’ gan Hannah O’Mahoney, Canolfan Canser Tenovus

22q Sleep Study

‘22q Sleep Study’ gan Raj Hemus, rhiant rhywun fu’n cymryd rhan mewn astudiaeth.

Dyfarniad y Stondin Ryngweithiol Orau

Best Interactive Stand Award 2017

Am yr ail flwyddyn yn olynol, Uned BRAIN a gipiodd Ddyfarniad y Stondin Ryngweithiol Orau. Gwnaeth yr Athro Jon Bisson, a gyflwynodd y wobr, y sylw bod y gystadleuaeth yn agos iawn eleni, a diolchodd i bawb a bleidleisiodd ac i’r holl sefydliadau a gymerodd ran. Daeth cynnig Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ail agos, a daeth Parc Geneteg Cymru’n drydydd. Yn y llun, gyda’r wobr, mae rheolwr ymchwil Uned BRAIN, Dr Laura Bunting.