Welsh Government

Swydd wag - Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymorth a Chyflawni

6 Hydref 2015

Cyfeirnod swydd: 070-AC080-1015
Dyddiad cau: 18 Hydref 2015
 
Mae’r Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (DSCHR) o fewn Llywodraeth Cymru’n bwriadu recriwtio unigolyn i ddarparu arweinyddiaeth strategol i’r Seilwaith Cymorth a Chyflawni cenedlaethol er mwyn cefnogi dyhead DSCHR Llywodraeth Cymru i ddatblygu amgylchedd ymchwil dynamig yng Nghymru ar gyfer ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

I gael mwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i wefan swyddi GIG.