Welsh Government
Cymru’n gwesteio cynhadledd ymchwil pen-blwydd y GIG yn 70 oed

Cymru’n gwesteio cynhadledd ymchwil pen-blwydd y GIG yn 70 oed

11 Mai 2018

70 mlynedd ar ôl i Aneurin Bevan lansio’r GIG, bydd Cymru’n croesawu cydweithwyr y GIG o ledled y DU i rannu cyflawniadau, syniadau a phrofiadau, ac i helpu i siapio rôl ymchwil yn ei 70 mlynedd nesaf.

Fforwm Ymchwil a Datblygu Blynyddol y GIG fydd y cyntaf i gael ei gynnal yng Nghymru pan ddaw i’r Celtic Manor yng Nghasnewydd yr wythnos nesaf ar 14 a 15 Mai.

Ymysg y siaradwyr gwadd yn yr achlysur hwn, a gynhelir mewn partneriaeth ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae’r Athro Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cymru dros Gyllid a Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru. 

Meddai’r Athro Jon Bisson, cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

“Dyma gyfle gwych i edrych yn ôl ar sut y mae ymchwil wedi datblygu a gwella iechyd a gofal dros 70 mlynedd diwethaf y GIG, ond hefyd i edrych ymlaen at yr hyn y gellir ei gyflawni yn y 70 mlynedd nesaf.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 3 oed ar 14 Mai. Mae’r Fforwm yn gyfle i ddangos sut rydyn ni’n gwneud Cymru’n wlad sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ardderchog – ymchwil sy’n gwneud gwir wahaniaeth.”

Meddai Dr Maria Palmer, Cyfarwyddwr Fforwm Ymchwil a Datblygu’r GIG:

“Mae Fforwm Blynyddol 2018 yn argoeli i fod yn un o’r goreuon hyd yma. Gyda lleoliad mor fendigedig, mae yna fwy o le ar gyfer sesiynau, gweithdai, posteri ac arddangoswyr.

“Rydyn ni’n ddiolchgar i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru am eu cefnogaeth anhygoel a’n galluogodd ni i ddod â’r Fforwm Blynyddol i Gymru eleni.”

Mae Fforwm Ymchwil a Datblygu Blynyddol y GIG yn dod â thimau ac arweinwyr y GIG ynghyd gan alluogi ymchwil o safon uchel sy’n datblygu a gwella iechyd a gofal y DU.

Cynhaliwyd cynhadledd 2017 ym Manceinion, a mynychodd mwy na 500 o gynrychiolwyr hi. Eleni, disgwylir y bydd tua 600 o gynrychiolwyr yn mynychu dros y ddau ddiwrnod.