Welsh Government
Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018 - Galwad am grynodebau ar gyfer cyflwyniadau a phosteri

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018 - Galwad am grynodebau ar gyfer cyflwyniadau a phosteri

5 Gorffennaf 2018

Rydyn ni ar hyn o bryd yn gwahodd cynigion i arddangos poster neu wneud cyflwyniad mewn sesiwn arddangos yng nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 25 Hydref. Rydyn ni’n croesawu unrhyw gynnig, ond fe fyddai’n bleser arbennig gweld cynigion sy’n rhoi sylw i thema’r gynhadledd, sef ‘sicrhau y bydd ymchwil yn addas yn y dyfodol’.

Posteri

Croesewir cynigion oddi wrth unrhyw un ac fe fydd y posteri a fydd yn cael eu dewis i’w harddangos i’w gweld yn ardal posteri cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Bydd posteri’n cael eu beirniadu ar gyfer gwobr ‘Y Poster Gorau’ a chyflwynir y wobr ar ddiwedd y gynhadledd.

Cyflwyniadau

Rydyn ni’n cynnig y cyfle i fynegi diddordeb mewn gwneud cyflwyniad yn ystod y sesiwn arddangos yn y gynhadledd. Dylai cyflwyniadau fod yn 10 munud o hyd ar y mwyaf, gan gynnwys unrhyw amser rydych chi eisiau ei neilltuo ar gyfer cwestiynau.

Os na fyddwch chi’n cael eich dewis i wneud cyflwyniad, fe fyddwch chi’n cael cynnig y cyfle i arddangos poster.

Amserlen ar gyfer cynigion:
 
Yn agor: Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018

Yn cau: Dydd Mawrth 28 Awst 2018

Rhoi gwybod i’r awduron am benderfyniad y panel: Yr wythnos yn cychwyn 17 Medi 2018

Ffurflen gynnig:  www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/cynnig-2018/

Galwad am grynodebau ar gyfer cyflwyniadau a phosteri (pdf)


Canllawiau ar gyfer y posteri

Rhaid i bob poster fod ar osgo portread, o faint A0 os yn bosibl (841 x 1189 mm). Ni chaniateir i bosteri fod ar osgo tirlun.

Rhaid i’r gynhadledd dderbyn PDF o’ch poster erbyn dydd Llun 8 Hydref 2018 fan bellaf.

Rhaid i’r rheini sy’n cyflwyno poster gofrestru i fynychu’r gynhadledd.

Anfonir mwy o fanylion ynglŷn â fformatio ac arddangos posteri pan ddaw penderfyniad y panel yn hysbys.

Canllawiau ar gyfer cyflwyniadau:

Dylai’ch cyflwyniad fod yn 10 munud o hyd ar y mwyaf, gan gynnwys unrhyw amser rydych chi eisiau ei neilltuo ar gyfer cwestiynau.

Fe fydd sgrin gydag opsiynau sain ar gael ar y diwrnod.

Dylid anfon cyflwyniadau i ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk erbyn y dyddiad a nodir pan roddir gwybod bod y cyflwyniad wedi’i dderbyn.

Dylid creu cyflwyniadau mewn fformat ar gymhareb 16:9.

Rhaid pawb sy’n gwneud cyflwyniad gofrestru i fynychu’r gynhadledd.

Fe fydd pob cyflwyniad ar gael ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar ôl y digwyddiad. Os nad ydych chi eisiau i ni rannu’ch cyflwyniad ar y wefan, neu os yw’n cynnwys gwybodaeth na ddylid ei datgelu ac yr hoffech chi ddarparu fersiwn ddiwygiedig ar gyfer y wefan, yna anfonwch e-bost i ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk