Welsh Government
Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2019 – Galwad am grynodebau ar gyfer cyflwyniadau a phosteri

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2019 – Galwad am grynodebau ar gyfer cyflwyniadau a phosteri

11 Gorffennaf 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr alwad nawr ar agor am gynigion i wneud cyflwyniad mewn sesiwn arddangos neu i arddangos poster yng Nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 3 Hydref yng Ngerddi Sophia, Caerdydd.

Mi fyddem ni wrth ein boddau’n gweld cynigion o bob maes o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, dan thema’r gynhadledd eleni, sef 'partneriaeth a chydweithrediad’.

Dylai pob cynnig roi sylw clir i’r thema, ac rydyn ni’n croesawu’n arbennig y rheini â ffocws ar brosiectau a mentrau y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eu hariannu.

Mae gennym ni ddiddordeb mewn partneriaethau ac enghreifftiau o gydweithio mewn ymchwil, a beth y mae hyn yn ei olygu i chi, boed yn bartneriaethau ag aelodau’r cyhoedd, ymchwilwyr, diwydiant neu eraill a/neu yn cydweithio â phartneriaid yng Nghymru, ledled y DU neu’n fyd-eang.


Cyflwyniadau

Rydyn ni’n cynnig y cyfle i fynegi diddordeb mewn gwneud cyflwyniad yn ystod y sesiwn arddangos yn y gynhadledd. Dylai cyflwyniadau fod yn 10 munud o hyd ar y mwyaf, gan gynnwys unrhyw amser rydych chi eisiau ei neilltuo ar gyfer cwestiynau.

 

Posteri

Croesewir cynigion oddi wrth unrhyw un ac fe fydd y posteri a fydd yn cael eu dewis i’w harddangos i’w gweld yn ardal posteri cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Bydd posteri’n cael eu beirniadu ar gyfer gwobr ‘Y Poster Gorau’ a chyflwynir y wobr ar ddiwedd y gynhadledd.


Amserlen ar gyfer cynigion

9 Gorffennaf Galwad yn agor am grynodebau

20 Awst Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau

30 Awst Rhoi gwybod i ymgeiswyr p’un a yw eu cyflwyniad neu eu poster wedi’i dderbyn ai peidio

20 Medi Dyddiad cau ar gyfer pdfs o bosteri

27 Medi Dyddiad cau ar gyfer derbyn cynnwys cyflwyniadau

3 Hydref Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2019