Welsh Government
Dathlu gyda #YmchwilTîm

Dathlu gyda #TîmYmchwil

11 Mai 2018

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn dod yn 70 oed ar 5 Gorffennaf eleni. Dyma inni gyfle delfrydol i ddathlu sut mae ymchwil wedi gwella a siapio un o sefydliadau anwylaf y wlad.


Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 3 oed ar 14 Mai, a chyda’r Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol ar 20 Mai, mae gennym ni lawer i’w ddathlu gydol dechrau’r haf.


Fe fydd gweithgareddau eleni’n dechrau ar 14 Mai yn Fforwm Y&D y GIG a byddan nhw’n parhau trwodd i ben-blwydd y GIG ar 5 Gorffennaf.


Ein hymgyrch


Mae #YmchwilTîm yn bwriadu dathlu’r ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd rhagddi yng Nghymru, a rhoi’r gair ar led amdani.


Fe fydd y gweithgareddau’n dechrau yn Fforwm Y&D y GIG ar ein pen-blwydd. Fe fyddwn ni’n rhannu tri o’n huchafbwyntiau ymchwil allweddol o’n tair blynedd cyntaf, ac yn ffrydio’n fyw o’r digwyddiad ar y cyfryngau cymdeithasol. Dewch i’n gweld ar ein stondin – cadwch lygad yn agored am y gacen pen-blwydd a’r balŵns.


Gydol dechrau’r haf, rydyn ni eisiau myfyrio ynglŷn â’r datblygiadau allweddol ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y 70 mlynedd diwethaf, a dwyn sylw at sut y gallai’r rhan rydych chi’n ei chwarae mewn ymchwil siapio ymchwil y dyfodol.


Fe fydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rhannu saith stori sy’n dangos sut y mae’r driniaeth a’r gofal rydych chi’n eu derbyn heddiw wedi dod o ganlyniad i ymchwil yn y gorffennol, a saith stori sy’n ystyried beth y gallai ymchwil ei wneud ar gyfer pob un ohonom ni yn y dyfodol. Cadwch lygad yn agored ar ein gwefan am y stori ddiweddaraf.


Ar 20 Mai, fe fyddwn ni’n dathlu pen-blwydd y treial clinigol cyntaf. Mae’n gyfle i ddwyn sylw at ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy’n newid bywydau ledled Cymru. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol i’w gweld yma


Gallwch chithau chwarae’ch rhan yn y cyfryngau cymdeithasol gydag arolygon, sesiynau holi ac ateb a sgwrs trydar fyw. Ymunwch â’r dathlu trwy ddefnyddio #TîmYmchwil  ochr yn ochr â #GIG70 a #DRhTC2018.