Welsh Government
Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol 2018

Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol 2018

3 Mai 2018

Mae 20 Mai 2018 yn nodi 271 mlynedd ers dechrau’r treial clinigol cyntaf ar fwrdd yr HMS Salisbury.

Fe gymerodd James Lind 12 o ddynion a oedd yn dioddef o’r sgyrfi, eu rhannu nhw’n chwe phâr ac arbrofi â gwahanol feddyginiaethau. Gwnaeth y ddau ddyn a driniwyd â ffrwythau sitrws wella’n rhyfeddol a rhoddwyd y credyd i James Lind am drefnu’r treial clinigol cyntaf ym 1747.

Mae treialon clinigol wedi datblygu cryn dipyn ers hynny ac mae miloedd o bobl wedi cymryd rhan mewn ymchwil sy’n newid bywydau. Fe fydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n dathlu’r ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ragorol sy’n mynd rhagddi ledled Cymru gyda wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Ymunwch â’r dathlu ar y cyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwch #DRhTC2018 #YmchwilTîm i chwarae rhan.

Digwyddiadau

Dydd Llun 14 Mai

Partneriaeth Canser Cymru:

12:30 – 13:30| Tîm Ymchwil Cardioleg, Ysbyty Athrofaol Cymru

10:00 – 14:00| Stondin wybodaeth, ystafell aros cleifion allanol Canolfan Ganser Felindre

18:00 – 21:30| Peint o Wyddoniaeth, Tafarn O’Neils, Caerdydd

Dydd Mawrth 15 Mai

Partneriaeth Canser Cymru:

12:30 – 13:30| Cydsyniad Gohiriedig mewn Gofal Critigol: Iachau Anafiadau, Ysbyty Athrofaol Cymru

10:00 – 14:00| Stondin Wybodaeth, ystafell aros cleifion allanol Canolfan Ganser Felindre

Dydd Mercher 16 Mai

Partneriaeth Canser Cymru:

14:00 – 16:00| Cyfarfod y Fforwm Ymchwil, Ysbyty Athrofaol Cymru

10:00 – 14:00| Stondin Wybodaeth, ystafell aros cleifion allanol Canolfan Ganser Felindre

Dydd Iau 17 Mai

Partneriaeth Canser Cymru:

12:30 – 13:30| Arfer, Addysg a Hyfforddiant Ymchwil Da: Iachau Anafiadau, Ysbyty Athrofaol Cymru

10:00 – 14:00| Stondin Wybodaeth, ystafell aros cleifion allanol Canolfan Ganser Felindre

Dydd Gwener 18 Mai

Partneriaeth Canser Cymru:

09:00 – 12:00| Sesiwn wybodaeth galw heibio staff banc ymchwil, Ysbyty Plant Cymru

10:00 – 14:00| Stondin Wybodaeth, ystafell aros cleifion allanol Canolfan Ganser Felindre

14:00 – 16:00| Diwrnod Agored y Cyfleuster Ymchwil Glinigol, Ysbyty Athrofaol Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg:

Stondin ymwybyddiaeth o dreialon clinigol gyda Phrifysgol Abertawe, Ysbyty Treforys

Meddiannu Twitter Ysgol Feddygaeth Abertawe – Ewch i @swanseamedicine i holi gweithwyr ymchwil proffesiynol gan gynnwys fferyllwyr treialon clinigol, radiograffyddion ymchwil a chynrychiolwyr Doeth am Iechyd Cymru.

Dydd Llun 21 Mai

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnal gweithgareddau i ddathlu’r Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Gallwch chi ymweld ag ymchwilwyr a thîm Doeth am Iechyd Cymru yn y digwyddiad.

#WhyWeDoResearch

Fe fydd nifer o sgyrsiau trydar #WhyWeDoResearch yn digwydd rhwng 14 Mai a 18 Mai i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol.  Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Sgyrsiau Cymraeg i’w gwylio:

Dydd Mercher 16 Mai 20:00 – 21:00| @VickyLShepherd Ymchwil sy’n Cynnwys Oedolion sydd â Diffyg Galluedd i Gydsynio

Dydd Gwener 18 Mai 20:00 – 21:00| @EmmaYhnell Ymgysylltu â’r Cyhoedd a’u Cynnwys mewn Ymchwil

Caiff digwyddiadau a gweithgareddau eu hychwanegu at y dudalen hon wrth i bethau gael eu trefnu; cadwch lygad yn agored arni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.