Welsh Government
Enwebu nawr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2020

Enwebu nawr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2020

27 Awst 2019

Ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, wedi datblygu cynhyrchion, prosesau, gwasanaethau, technolegau neu syniadau sy’n newid bywydau trwy ymchwil ac sydd ar gael i’r gymdeithas yn gyffredinol? Yna beth am gynnig enwebiad ar gyfer gwobr Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yng Ngwobrau Dewi Sant 2020?

Gwobrau cenedlaethol Cymru yw Gwobrau Dewi Sant, i gydnabod a dathlu cyflawniadau eithriadol pobl o bob cefndir yng Nghymru a thramor. Mae yna naw gwobr i roi cynnig arnyn nhw, a bydd y rhain yn cael eu cyflwyno ar 19 Mawrth 2020.

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol at fyd arloesedd, gwyddoniaeth a thechnoleg yna llenwch y ffurflen enwebu a’i hanfon erbyn 17 Hydref 2019 i gael cyfle i ennill y wobr o fri. Gallwch chi hefyd ymgeisio am y categorïau gwobrau eraill sy’n cynnwys:

  • Dewrder
  • Ysbryd y Gymuned
  • Diwylliant
  • Busnes
  • Dyngarol
  • Chwaraeon
  • Person Ifanc
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog (ni allwch chi enwebu ar gyfer y wobr hon yn uniongyrchol)

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau, ewch i wefan Gwobrau Dewi Sant.