Welsh Government

Newyddion

Darllen y newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithas o ledled Cymru a’r DU

Become a Health and Care Research Wales Specialty Lead

Become a Health and Care Research Wales specialty lead

14 Rhagfyr

Health and Care Research Wales are recruiting specialty leads and applications are invited in all 30 specialty areas for a period of three years.

@ResearchWales magazine

@ResearchWales magazine

14 Rhagfyr

The fifth issue of our @ResearchWales magazine is now live, featuring the latest health and social care research news from across Wales.

Galw am geisiadau – A dathlu’ch cyflawniadau!

Galw am geisiadau – A dathlu’ch cyflawniadau!

12 Rhagfyr

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Effaith Ymchwil 2019. Beth am roi lle amlwg i’r staff diwyd, uchel eu cyflawniad o’r gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi sydd wedi gwneud gwahaniaeth i waith ymchwil a datblygu yng Nghymru? Ond ni allwn ni anrhydeddu’r sêr ymchwil hyn heb eich help chi.

Hywel Dda R&D win at Innovation awards

Ymchwil a Datblygu Hywel Dda yn ennill gwobr am Arloesi

7 Rhagfyr

Fe enillodd adran Meddygaeth Anadlol ac Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda y wobr am Ragoriaeth Ymchwil yn y GIG nos Fawrth yng ngwobrau arloesi MediWales.

The Health Data Research UK Public Advisory Board is looking for members

The Health Data Research UK Public Advisory Board is looking for members

4 Rhagfyr

Are you interested in how health data can be used to help people live longer and healthier lives? The apply to join Health Data Research UK's first Public Advisory Board. 

Cymru’n helpu i baratoi’r ffordd ar gyfer ymchwil i glefydau niwroddirywiol

Cymru’n helpu i baratoi’r ffordd ar gyfer ymchwil i glefydau niwroddirywiol

30 Tachwedd

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ynghyd ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lloegr, y Gymdeithas Alzheimer ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon, wedi ymrwymo £2.15 miliwn tuag at ddyfarniadau ariannu’r Cydraglen – Clefyd Niwroddirywiol (JPND).