Welsh Government
Ysgoloriaethau ar gyfer Doethuriaethau Iechyd

Galwad Efrydiaeth PhD Iechyd Newydd ar agor nawr

6 Ionawr 2020

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn falch o gyhoeddi bod galwad gwobr Efrydiaeth PhD Iechyd bellach yn fyw. Bydd y galwad ar agor i geisiadau tan 4 Mawrth 2020.

Dylai’r ceisiadau gael eu cyflwyno gan oruchwylwyr arfaethedig a fydd yn recriwtio ac yn mentora myfyrwyr addas o ansawdd uchel.

Bydd yr holl geisiadau sy’n bodloni’r cylch gwaith cyffredinol yng nghanllawiau’r galwad yn gymwys i gael eu hystyried. Fodd bynnag, bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn croesawu’n arbennig geisiadau sy’n rhoi sylw i’r heriau a nodir yn y cynllun Cymru Iachach, sef cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Manylion pellach am y meini prawf cymhwysedd ar gyfer a sut i wneud cais ewch i'r dudalen alwadau.