Welsh Government
MediWales Innovation awards - enter now!

Gwobr Arloesi sy’n dathlu ein gwaith – rhowch gynnig arni nawr!

30 Medi 2019

Gwobr Arloesi sy’n dathlu ein gwaith – rhowch gynnig arni nawr!

Rhowch gais i mewn nawr i gael cyfle i ennill Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol â’r Diwydiant, sydd wedi’i noddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ym mhedwerydd ar ddeg cyfarfod blynyddol Gwobrau Arloesi MediWales ar 4 Rhagfyr 2019.

Mae’r wobr hon i unrhyw un sydd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â’r diwydiant i gyflenwi prosiect neu sydd wedi datblygu perthynas cydweithredu â ffocws penodol ar ymchwil iechyd neu ofal cymdeithasol. Dylai prosiectau fod wedi cael effaith bositif ar iechyd, llesiant a ffyniant y bobl yng Nghymru.

Ochr yn ochr â’r wobr y mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ei noddi, fe fydd y digwyddiad yn cyflwyno sawl gwobr ar draws categorïau’r diwydiant a’r GIG, gan gynnig llwyfan i nodi cyflawniadau rhagorol yn y sector gwyddor bywyd yng Nghymru, gan gynnwys:

Categorïau gwobrau’r diwydiant

  • Arloesi
  • Busnes newydd
  • Partneriaeth â’r GIG
  • Allforio
  • Cyflawniad eithriadol

Categorïau gwobrau’r GIG

  • Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol â’r Diwydiant
  • Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg – Gwobr Effaith Uchel
  • Arloesi o fewn GIG Cymru
  • GIG Cymru’n Cydweithio â Diwydiant Cymru

Mae dros 300 o bwysigion a gwesteion yn dod ynghyd ar gyfer y noson wobrwyo i ddathlu cyflawniadau cymunedau gwyddor bywyd, technoleg iechyd a’r GIG. Eleni, bydd y digwyddiad yn mynd rhagddo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Meddai Carys Thomas, Cyd-Gyfarwyddwr Interim Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “I gydnabod y gwaith ymchwil rhagorol sy’n mynd rhagddo bob dydd i wella bywydau cleifion a’r cyhoedd yng Nghymru, mae’n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fod yn Bartner Gwobrau ar gyfer y ‘Wobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol â’r Diwydiant’.

“Rydyn ni’n annog pawb yn y GIG sy’n cymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol i wneud cais, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn llawer o geisiadau rhagorol.”

I roi cynnig ar y Wobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol â’r Diwydiant, anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi at Sam Tudor. Gallwch chi gysylltu â Sam hefyd i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am unrhyw rai o’r gwobrau eraill. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 18 Hydref 2019.