Welsh Government
Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd 2019

Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd 2019

26 Mehefin 2019

Gwahoddir cynigion nawr ar gyfer Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2019.

Mae Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil, a lansiwyd yn ddiweddar, yn darparu’r sylfaen ar gyfer gwobr 2019. Diben y wobr yw nodi, hybu a dathlu’r gwaith cynnwys y cyhoedd rhagorol sy’n mynd rhagddo ar draws seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dylai cynigion gynnwys enghraifft fanwl o ragoriaeth wrth gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, gan roi sylw penodol i sut y mae Safonau’r DU wedi darparu sail ar gyfer eich gwaith. Rydyn ni’n edrych am enghreifftiau o achosion lle y mae ymchwilwyr wedi ystyried tirwedd gyfan cynnwys y cyhoedd wrth recriwtio aelodau o’r cyhoedd, ac wedyn yn dangos sut y cefnogwyd aelodau o’r cyhoedd, a’u cynnwys yn llawn ac yn effeithiol trwy gydol y cyfle. Gallai enghreifftiau ddwyn sylw at, er enghraifft, pwrpas cynnwys y cyhoedd, camau a gymerwyd i sicrhau bod cynnwys y cyhoedd yn ystyrlon ac yn berthnasol, sut y cafodd y cyhoedd eu cynnwys mewn siapio’r ymchwil, a’r gwahaniaeth a wnaed a/neu effaith cynnwys y cyhoedd ar yr ymchwil, gan gynnwys unrhyw effeithiau positif ar y cyhoedd a gafodd eu cynnwys eu hunain. Mae croeso hefyd i enghreifftiau o gynnwys y cyhoedd yn arloesol. Rydyn ni’n rhagweld y bydd cynigion yn cyfeirio’n glir at Safonau’r DU a’r dangosyddion cysylltiedig i helpu i lywio’u henghraifft.  

Yr un fath â’r llynedd, caiff yr enillydd ei gyhoeddi yng Nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a gynhelir eleni ar 3 Hydref.

Gwahoddir cynigion o bob elfen o Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys timau ymchwil ac ymchwilwyr sydd â dyfarniadau unigol. Rhaid i gynigion adlewyrchu gweithgarwch a wnaed o fewn seilwaith/gweithlu/cymuned Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae’n rhaid iddo fod wedi digwydd ers 2016. Bydd panel o bobl o ledled Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys aelodau o Fwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn beirniadu. Bydd y meini prawf sgorio’n deillio o Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd.

Mae yna fwy i’w ddarllen yma am Fwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae yna fwy i’w ddarllen yma am Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

Anfonir e-bost at y rheini ar y rhestr fer i roi gwybod iddyn nhw ymlaen llaw i Gynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 3 Hydref 2019.

Dyma’r llinell amser ar gyfer y wobr:

Y gystadleuaeth yn agor:             26 Mehefin

Dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion:             14 Awst

Cyhoeddi’r enillydd:              3 Hydref

I wneud cais, llenwch ffurflen gais Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2019. Dylid anfon cynigion wedi’u cwblhau drwy e-bost at Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru erbyn 12.00 ar 14 Awst 2019 gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ganlyn: ymchwiliechydagofal@wales.nhs.uk