Welsh Government
Health and Care Research Wales launches the Pathway to Portfolio Development Funding Scheme

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n lansio Cynllun Cyllid Datblygu Llwybr i Bortffolio

21 Rhagfyr 2018

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi lansio Cynllun Cyllid Datblygu Llwybr i Bortffolio i gefnogi unigolion yn y GIG i wneud prosiect ymchwil a/neu weithgaredd a fydd yn caniatáu iddyn nhw goethi a datblygu eu sgiliau ysgrifennu cais am grant, datblygu eu syniadau ymchwil neu ddarparu cyfleoedd i gefnogi cynllun peilot, gwaith dichonoldeb neu waith profi cysyniad.

Mae’r cynllun ar agor i bob aelod o staff ar draws y GIG, â’r nod o gefnogi gweithgareddau a fydd yn darparu cam hanfodol tuag at geisiadau ymchwil i arianwyr ymchwil o ansawdd uchel.

Fe fyddai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n croesawu’n arbennig ceisiadau â ffocws ar gefnogi a mynd i’r afael â’r angen am dystiolaeth i gefnogi blaenoriaethau sydd wedi’u hamlinellu yng nghynllun ‘Cymru Iachach’, a cheisiadau’n ymwneud ag integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol ac atal.

Er mwyn ymgeisio, fe fydd angen ichi adolygu’r canlynol yn ofalus:

Sylwch mai 17:00, 25 Ionawr 2019 ydy’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.