Welsh Government
Ymrwymiad i ddarparu cyllid newydd yn tanlinellu pwysigrwydd ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Ymrwymiad i ddarparu cyllid newydd yn tanlinellu pwysigrwydd ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

9 Tachwedd 2017

Mae ymrwymiad i ddarparu cyllid newydd wedi tanlinellu pwysigrwydd ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Adnewyddwyd cyllid ar gyfer holl elfennau seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru am ddwy flynedd arall, a bydd hyn yn cefnogi gwaith pwysig Canolfannau, Unedau, Grwpiau Cymorth Seilwaith ac Unedau Treialon Clinigol y sefydliad.

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a wnaeth y cyhoeddiad yn ddiweddar, gan amlygu pwysigrwydd cymorth a buddsoddiad parhaus ar gyfer ymchwil yng Nghymru.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a ddyfarnodd yr arian ar ran Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Athro Jonathan Bisson, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Mae adnewyddu cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru’n cydnabod y gwaith y mae Canolfannau, Unedau, Grwpiau Cymorth Seilwaith ac Unedau Treialon Clinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi’i wneud i gyfrannu at gynhyrchu sail tystiolaeth trwy ymchwilio i faterion yn ymwneud ag iechyd a gofal.

“Dwi’n hyderus y byddan nhw’n parhau i gyflawni gwaith rhagorol sy’n cael effaith bositif ar iechyd, llesiant a ffyniant pobl yng Nghymru am y ddwy flynedd nesaf a thu hwnt.”