Welsh Government
Diwrnod Treialon Clinigol Rhyngwladol 2016

Diwrnod Treialon Clinigol Rhyngwladol 2016

10 Mai 2016

269 mlynedd yn ôl, fe gynhaliodd James Lind y treial clinigol cyntaf erioed, yn edrych ar y cysylltiad rhwng fitamin C a’r sgyrfi. Ers hynny, mae treialon clinigol wedi datblygu’n fawr a bob blwyddyn rydyn ni’n dathlu ei waith a phwysigrwydd ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Yng Nghymru, rydyn ni’n ymuno â’r dathliadau gyda nifer o ddigwyddiadau rhyngweithiol sy’n rhad ac am ddim ac yn hwyl o amgylch y wlad.

Ymunwch â Ni yng Nghaerdydd, Bangor ac Abertawe 20 Mai 2016

 

Abertawe

12.00 - 14.00 Amgueddfa’r Glannau

Yn cynnwys:

 • Uned Ymchwil Diabetes
 • Doeth Am Iechyd Cymru
 • Canolfan Ymchwil Canser Cymru
 • Ymchwil Canser y DU
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Caerdydd

09.00 - 17.30 Arcêd y Frenhines, Mynedfa Heol y Frenhines

Yn cynnwys:

 • Doeth Am Iechyd Cymru
 • Canolfan Ymchwil Canser Cymru
 • Ymchwil Canser y DU
 • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Uned Ymchwil Arennol Cymru
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Bangor

12.00 - 14.00 Pontio, Parth Arloesi, Lefel 3

Featuring:

 • North Wales Organisation for Randomised Trials in Health
 • National Centre for Mental Health

Yn cynnwys:

 • Cymdeithas Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru
 • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

A hefyd: Doeth Am Iechyd Cymru, Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Ac fe fyddwn ni ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd: @YmchwilCymru ac #ICTD2016

 


 

Adnoddau

Cymru

PDF: English / Welsh
JPG: English / Welsh

Bangor

PDF: English / Welsh
JPG: English / Welsh

Caerdydd

PDF: English / Welsh
JPG: English / Welsh

Abertawe

PDF: English / Welsh
JPG: English / Welsh