Welsh Government
Lansio Cystadleuaeth Uwch-arweinwyr Ymchwil gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Lansio Cystadleuaeth Uwch-arweinwyr Ymchwil gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

26 Medi 2018

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn falch o lansio’r gystadleuaeth Uwch-arweinwyr Ymchwil ar gyfer y rownd nesaf o benodiadau i’r grŵp breintiedig hwn.

Mae’r Uwch-arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ymysg yr ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol gorau yn y wlad. Bydd disgwyl i’r unigolion hynny a benodir i’r grŵp chwarae rôl yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil yng Nghymru drwy ymrwymiad i fentora a hyfforddi yng nghymuned Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

I gydnabod y rôl bwysig y maent yn ei chwarae a’u cyfraniad at ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gall yr Uwch-arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wneud cais am ddyfarniad blynyddol dewisol o hyd at £15,000 i gefnogi eu gwaith ymchwil.

Caiff pob cais yn y gystadleuaeth eu hasesu gan banel o arbenigwyr allanol yn erbyn y meini prawf canlynol:

  • Ansawdd a maint yr ymchwil o ragoriaeth ryngwladol
  • Effaith arweinyddiaeth ym maes ymchwil
  • Cefndir o hyfforddi a datblygu ymchwilwyr
  • Effaith yr ymchwil ar wella iechyd neu ofal cymdeithasol a chreu cyfoeth
  • Perthnasedd yr ymchwil i gleifion, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd
  • Tystiolaeth o ymrwymiad i ymwneud ac ymgysylltiad y cyhoedd
  • Tystiolaeth o gyfraniad personol at Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae’r gystadleuaeth hon bellach ar agor a dylid anfon ceisiadau i katie.welch@gov.wales erbyn 13:00 ddydd Mercher 14 Tachwedd 2018.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y gystadleuaeth hon at katie.welch@gov.wales / 029 2082 1463

Mae dogfen drosolwg y gystadleuaeth a ffurflen gais gyda nodiadau canllaw ar gael i’w lawrlwytho yma: 

(Nodwch fod y ffurflenni ar gael yn Saesneg yn unig)