Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £5.7m mewn gwaith ymchwil a datblygu clinigol

26 Awst 2015

Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £5.7m mewn gwaith ymchwil a datblygu clinigol yng Nghymru.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio i helpu tair uned treialon clinigol yng Nghymru dros gyfnod o dair blynedd.  

  • Bydd Sefydliad Gogledd Cymru ar gyfer Hap-dreialon Iechyd, a leolir ym Mhrifysgol Bangor, yn cael £1.1m
  • Bydd Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru, a leolir ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cael £2.6m
  • Bydd Uned Dreialon Abertawe, a leolir ym Mhrifysgol Abertawe yn cael £800,000
  • Bydd Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru, a leolir ym Mhrifysgol Bangor, hefyd yn cael £1.2m dros gyfnod o dair blynedd.  

Bydd y cyllid yn helpu'r unedau treialon i ddenu mwy o dreialon mawr o ansawdd uchel, a ariennir yn allanol, i helpu'r unedau i dyfu, buddsoddi mewn arbenigedd a darparu tystiolaeth ymchwil o dreialon o fewn amserlenni clir.  

Mae Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru yn helpu'r unedau treialon gydag arbenigedd economeg iechyd, sy'n elfen hollbwysig wrth wneud cais am gyllid gan gyllidwyr treialon clinigol mawr y DU.  

Dywedodd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd:

"Ein gweledigaeth yw i Gymru gael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil wych ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ymchwil sy'n fanteisiol i iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru. Bydd hyn yn adeiladu ar ein henw da ardderchog fel lle ar gyfer treialon ac astudiaethau sydd wedi'u trefnu'n dda.  

"Mae'r buddsoddiad hwn yn ceisio sicrhau'r budd mwyaf posibl o ran ymchwil o dreialon ac astudiaethau yng Nghymru."  

Dyfarnwyd achrediad uned dreialu lawn i Uned Dreialon Abertawe yn ddiweddar gan sefydliad Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU. Ystyrir mai cael eich chofrestru’n llawn yw'r safon aur ar gyfer mesur pob Uned Dreialon yn y DU.

Dywedodd Deon a Phennaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, yr Athro Keith Lloyd:

"Mae treialon clinigol yn hanfodol i wella triniaethau a chanlyniadau ar gyfer ystod eang o gyflyrau. Llongyfarchiadau i Uned Dreialon Abertawe, ac rwy'n siŵr y bydd yn helpu i wneud gwahaniaeth i'r gwaith pwysig hwn."