Welsh Government
Mae’r alwad ar gyfer Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol nawr yn fyw

Mae’r alwad ar gyfer Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol nawr yn fyw

12 Medi 2018

Mae’n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi bod galwad newydd am geisiadau i gynllun Cymrodoriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol nawr yn fyw. Fe fydd yr alwad ar agor i geisiadau tan 13:00 Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018.

Nod y Gymrodoriaeth yw cefnogi unigolion i ddod yn ymchwilwyr annibynnol ac i ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel. Gallwch chi weld mwy am y Gymrodoriaeth yma.

Mae mwy o fanylion am y meini prawf cymhwysedd ar gyfer yr alwad hon ac am sut i ymgeisio ar gael yma.