Welsh Government
Mae dwy alwad ariannu newydd nawr yn fyw

Mae dwy alwad ariannu newydd nawr yn fyw

19 Medi 2018

Mae’n bleser gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi bod galwadau newydd am geisiadau am ddyfarniadau grantiau Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd a Chynllun Ariannu Ymchwil: Grant Gofal Iechyd nawr ar agor. Fe fydd y galwadau ar agor i geisiadau tan 5 Rhagfyr 2018.

Fel rhan o alwadau 2018, fe fyddai Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n croesawu’n arbennig ceisiadau sy’n rhoi sylw i’r themâu a ganlyn:

  • Gwella gofal iechyd seiliedig ar werth
  • Gwella diogelwch systemau gofal iechyd

Gallwch chi weld mwy am y dyfarniadau yma.

Mae mwy o fanylion am y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y galwadau hyn ac am sut i ymgeisio ar gael yma.