Welsh Government
Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n noddi gwobr i gydnabod gwaith cyflenwi ymchwil eithriadol

15 Gorffennaf 2019

Mae’n falch gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru bod yn un o noddwyr allweddol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru 2019.

Mae’r gwobrau ar agor i wyddonwyr gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a fferyllwyr ledled Cymru, gan gydnabod a dathlu cyflawniadau’r tri phroffesiwn hyn.

Meddai Carys Thomas, cyd-gyfarwyddwr interim Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

“Mae gwyddonwyr gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a fferyllwyr yn chwarae rhan hollbwysig yn yr ymdrech ymchwil. Mae’n falch gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru noddi’r wobr am gyfraniad eithriadol at gyflenwi ymchwil, gan gydnabod y rheini sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i’r cyhoedd a chleifion yng Nghymru.

Bydd Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru 2019 yn digwydd ddydd Mawrth 26 Tachwedd yn Mercure Holland House yng Nghaerdydd. Bydd y seremoni’n digwydd yn y nos ar ôl cynhadledd agoriadol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddonwyr gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a fferyllwyr.

Thema’r gynhadledd yw Cymru Iachach: gwerth gofal sy’n canolbwyntio ar y person, ac mae’n cwmpasu gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a’r GIG cyfan.

Dyddiad cau ar gyfer cynigion: 17:00 Dydd 19 Medi

Diwrnod beirniadu: Dydd Llun 14 Hydref

I roi cynnig am y gwobrau, neu i gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd, ewch i wefan Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd.