Welsh Government

Yn lansio galwad ariannu Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS)

13 Hydref 2015

Mae’n bleser gan Ganolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyhoeddi ein bod yn lansio galwad ariannu Cynllun Cymell Ymchwil Gofal Sylfaenol (PiCRIS) 2015/16.

Nod PiCRIS yw cynyddu’r gallu mewn gofal sylfaenol yng Nghymru i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel. Nod y cynllun ariannu yw annog practisau cyffredinol i chwarae rhan mewn ymchwil a helpu practisau i fanteisio ar yr hyfforddiant a’r cymorth sydd eu hangen i wneud ymchwil yn rhan annatod o’u gwaith o ddydd i ddydd.

Mae’r ddogfen canllawiau a’r ffurflen gais a ganlyn ar gyfer practisau cyffredinol sy’n dymuno ymgeisio:  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i swyddfeydd Ymchwil a Datblygu’r GIG: Dydd Gwener 27 Tachwedd 2015.