Welsh Government

Nodau ac Amcanion

Ein gweledigaeth yw i Gymru gael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ragorol sy’n cael effaith bositif ar iechyd, lles a ffyniant y bobl yng Nghymru.