Welsh Government

Nodi Cydweithredwyr

Mae nodi clinigwyr ac academyddion y gall cwmni drafod ei syniadau a’i gynhyrchion â nhw yn rhan bwysig o gyfnod datblygu ar gyfer y cwmni.

Gall Tîm Diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gydweithio â Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu, helpu i roi cwmnïau mewn cysylltiad â chlinigwyr, academyddion a rheolwyr yn y GIG ac mewn sefydliadau academaidd sydd â diddordeb.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: industry-research@wales.nhs.uk