Welsh Government

Beth ydy ymchwil?

Mae ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o bwys i ni i gyd.

Heb ymchwil, ni fyddai llawer o’r triniaethau, a’r mathau o ofal rydyn ni’n eu derbyn fel mater o drefn heddiw yn y GIG, ar gael.

Mae gan aelodau’r cyhoedd ran hanfodol i’w chwarae, gan na fyddai’r triniaethau a’r gofal gwell hyn yn bodoli pe bai pobl heb gytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil.

Hefyd, mae ymchwil yn ddewis triniaeth rheolaidd ichi yn GIG Cymru. Efallai eich bod chi eisoes wedi clywed am dreialon clinigol, ond dim ond un math o astudiaeth ymchwil yw’r rhain.

I gael gwybod mwy, gwyliwch ein fideo byr ynglŷn ag ymchwil isod, neu darllenwch ein cwestiynau cyffredin