Welsh Government

Parc Geneteg Cymru

Arweinydd

Yr Athro Julian Sampson, Prifysgol Caerdydd
Sampson@cardiff.ac.uk
02920 746412

Gwefan
www.walesgenepark.cardiff.ac.uk/

Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mae Parc Geneteg Cymru’n hybu ac yn hwyluso ymchwil geneteg a genomeg feddygol ac yn addysgu ac yn hysbysu’r cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol am y materion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil hyn. 

Bydd y Grŵp Cymorth Seilwaith:

  • yn helpu i roi Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil geneteg a genomeg, yn enwedig trwy gefnogi gweithgareddau a rhaglenni seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru;
  • yn cefnogi ymchwilwyr yng Nghymru trwy sicrhau bod gwasanaethau seilwaith genetig, gan gynnwys cymwysiadau confensiynol a newydd o Ddilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf a thrawsgeneg, o fewn cyrraedd iddyn nhw;
  • yn estyn ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o ymchwil (iechyd) genetig a genomig a’r materion a’r cyfleoedd sy’n codi yn sgil yr ymchwil hon;
  • yn defnyddio technolegau genomig i hyrwyddo datblygu meddygaeth genomig yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar ymchwil genetig drosiadol mewn anhwylderau cyffredin a phrin y mae Cymru’n gryf ei hymchwil ynddyn nhw;
  • yn darparu arweinyddiaeth mewn ymchwil clefydau genetig prin; ac
  • yn gwella sefyllfa gystadleuol Cymru mewn meddygaeth genomig, gan helpu Cymru i ddod i allu ymgymryd â dadansoddi genomig ar raddfa arwyddocaol ac i gysylltu gwybodaeth genomig â data clinigol rheolaidd a setiau data perthnasol eraill.

 

 

Adroddiad Blynyddol