Welsh Government

Pennu Costau

Gall Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu, gyda Chanolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gynghori ar bennu costau’r astudiaeth a sut mae costau’n cael eu dosbarthu. Yn ystod y cyfnod hwn, gall y Swyddfa Ymchwil a Datblygu hefyd gadarnhau a allan nhw noddi’r astudiaeth.

Astudiaethau portffolio anfasnachol:

Er mwyn hwyluso ariannu gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag astudiaethau ymchwil anfasnachol yn fanwl gywir ac yn gyson, mae angen priodoli gweithgareddau cyfansoddol i un o dri chategori:

  • Gweithgareddau costau ymchwil
  • Gweithgareddau costau triniaeth GIG
  • Gweithgareddau costau cymorth GIG

‘Priodoli costau ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (AcoRD)’ yw’r fframwaith polisi DU-eang sydd wedi’i ddarparu i arwain ymchwilwyr wrth gategoreiddio’n fanwl gywir y gweithgareddau sydd dan sylw yn eu hastudiaethau ymchwil arfaethedig.

AcoRD Guidance Wales

Astudiaethau ymchwil fasnachol:

Bydd noddwyr o ddiwydiant yn darparu costau arfaethedig i sefydliadau’r GIG ar gyfer pob gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gweithgareddau ymchwil arfaethedig sy’n fwy na gofal safonol.

Ar draws y DU, cytunwyd i ddefnyddio templed pennu costau diwydiant NIHR fel yr arf i hwyluso trafod telerau’r costau rhwng y noddwr a safleoedd yn gyflym.

Gall Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddarparu cyngor arbenigol i gefnogi cwblhau’r templed pennu costau diwydiant ar lefel sefydliad GIG, a gall gynorthwyo cwmnïau bach a Chanolig sydd wrthi’n gwneud astudiaethau technoleg feddygol, ac sy’n newydd i ymchwil y GIG, i ddatblygu eu cyllidebau.

Mae templedi pennu costau masnachol 2016/17 nawr wedi’u cyhoeddi ac maen nhw ar gael ar wefan NIHR. Prin yw’r newidiadau i fersiynau 2015/16 ac mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn y ddogfen sy’n rhoi crynodeb o ddiwygiadau blynyddol.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: research-fundingsupport@wales.nhs.uk