Welsh Government

Polisi a Strategaeth

Gallwch chi ddarllen mwy am y meysydd polisi a strategaeth canlynol sydd wedi’u datblygu gan Is-adran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru:

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Cynllun Strategol 2015 - 2020

Ymgysylltu â Diwydiant

Eiddo Deallusol

Trosglwyddo Gwybodaeth

Ariannu Ymchwil a Datblygu’r GIG

Drachywiredd Meddygaeth

Ymgysylltiad, Ymwneud a Chyfranogiad y Cyhoedd

Moeseg Ymchwil yng Nghymru

Fframwaith Llywodraethu Ymchwil

Defnyddio Data a Gesglir Fel Mater o Drefn