Welsh Government

Polisi Ariannu Ymchwil a Datblygu’r GIG

Un o nodau allweddol Is-adran Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod y GIG yn gwneud cyfraniad mor fawr â phosibl at y seilwaith ymchwil yng Nghymru.

Rheoli Perfformiad a Chanllawiau Gweithredu

Mae ‘Fframwaith Cyflawni ar gyfer Rheoli Perfformiad Ymchwil a Datblygu’r GIG 2016/17’ Is-adran Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru’n manylu ar sut bydd Llywodraeth Cymru’n rheoli perfformiad sefydliadau GIG yng Nghymru o ran ymchwil a datblygu, trwy’r ddarpariaeth dyraniadau ariannu ymchwil a datblygu a ddarperir i bob sefydliad GIG.

Canllawiau ar gyfer Sefydliadau GIG

1.1 Ariannu ar Sail Gweithgareddau

1.2 Defnyddio Dyraniadau Ymchwil a Datblygu’r GIG yn Briodol

1.3 Monitro’r Defnydd o Ddyraniadau Ymchwil a Datblygu

1.4 Manylion am Amcanion, Dangosyddion Allweddol a Thargedau Ymchwil a Datblygu Cenedlaethol y GIG

1.5 Monitro Gweithgarwch Ymchwil a Datblygu’r GIG 

Swyddogaethau a Chymwyseddau Swyddfa Ymchwil a Datblygu’r GIG

2.1 Swyddogaethau Swyddfa Ymchwil a Datblygu

2.2 Cymwyseddau ar gyfer Staff Ymchwil a Datblygu

 Costau Ychwanegol Triniaethau – Canllawiau ar gyfer Gofal Eilaid

3.1 Ymgeisio i NISCHR am Ariannu Costau Ychwanegol Triniaethau ar gyfer Ymchwil y GIG mewn Gofal Eilaidd

3.2 Ffurflen Gais Costau Ychwanegol Triniaethau (Gofal Eilaidd)

3.3 Adroddiad Cynnydd a Gwariant Chwarterol ar gyfer Costau Ychwanegol Triniaethau

3.4 Templed Costau, Costau Ychwanegol Triniaethau

3.5 Ffurflen Gais Costau Ychwanegol Triniaethau – Tablau Ychwanegol ar gyfer Ceisiadau Aml-safle

Costau Ychwanegol Triniaethau/Costau Cymorth y GIG ar gyfer Gofal Sylfaenol, Gofal Brys ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

4.1 Ffurflen Gais – Costau Ychwanegol Triniaethau/Costau Cymorth y GIG ar gyfer Gofal Sylfaenol, Gofal Brys ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

4.2 Adroddiad Cynnydd a Gwariant Chwarterol ar gyfer Costau Cymorth y GIG