Welsh Government

Diffiniadau ymchwil

Cynnwys
Pan mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu cynnwys yn weithredol mewn prosiectau ymchwil a chyda sefydliadau ymchwil. Mae’r ymchwil yn cael ei gwneud gyda neu gan aelodau’r cyhoedd, er enghraifft, adolygu gwybodaeth a roddir i gleifion am ymchwil.

Ymgysylltu
Pan mae gwybodaeth am ymchwil yn cael ei darparu a’i rhannu, er enghraifft, mewn cynhadledd ymchwil.

Cymryd rhan
Pan mae pobl yn cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil, er enghraifft trwy roi sampl gwaed neu gwblhau holiadur.