Welsh Government
#YmchwilTîm

#YmchwilTîm

Mae ymchwil yn bwysig i bawb ohonom. Mae'n ysgogi'r gwelliannau i driniaethau a gofal y byddwn ni, ein teulu a'n ffrindiau yn eu derbyn.

Ond nid canlyniad unigolyn yn gweithio ar ei ben ei hun yw ymchwil.

Mae angen tîm o bobl anhygoel, angerddol ac ymroddgar, yn bobl broffesiynol ac yn aelodau o'r cyhoedd, i'w gyflawni.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod pa mor bwysig yw #YmchwilTîm a dathlu'r amrywiaeth o bobl, a chanddynt rolau a chefndiroedd gwahanol, sy'n gwneud i waith ymchwil ddigwydd.

Felly, yn 2016, byddwn yn hyrwyddo #YmchwilTîm. Byddwn yn gwahodd pobl ledled Cymru i ymuno drwy ein cyfryngau cymdeithasol a'n sianeli digidol ac i ddweud wrthym sut y maent yn rhan o'r Tîm.

Dilynwch ni ar:

 

 

Straeon eraill ymchwil