Welsh Government

Rhannu Darganfyddiadau

Gall Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu ddarparu cyllid i gefnogi ymchwilwyr i gyflwyno’u hastudiaeth mewn cynadleddau a’i hybu trwy wahanol sianeli cyfathrebu.

Bydd gan Ganolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd ran i’w chwarae mewn rhoi cyhoeddusrwydd i ganlyniadau astudiaeth, gan gefnogi datblygu astudiaethau achos ar gyfer gwefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfeydd Ymchwil a Datblygu

Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru