Welsh Government
header

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n rhan o bartneriaeth ledled y DU sydd wedi bod yn datblygu set o safonau a dangosyddion ar gyfer cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil.

Nod y safonau yw gwella ansawdd a chysondeb cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil. Ewch i wefan y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil i gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y camau nesaf ar gyfer y safonau.


Lawrlwytho fersiwn o'r safonau isod:

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd (PDF lliw)

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd (PDF du a gwyn)

Safonau Cenedlaethaol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd (hawdd i’w ddarllen)

Adnoddau a chymorth ar gyfer y safonau

Crynodeb o'r chwe safon - poster dwyieithog wedi'i gynhyrchu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Os hoffech gopi caled cysylltwch â'r tîm cynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd: research-involvement@wales.nhs.uk

Darllen ein hegwyddorion craidd sy’n arwain ac yn siapio ein gweithgarwch cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd.